Golfsporten er nr. 4 eller 5

almaty13-256730Trods en afgang på 2.939 golfspillere i 2014, så er DGU fortsat det fjerdestørste DIF forbund i Danmark, men golf er kun den femtestørste idrætsaktivitet.
Med 152.807 medlemmer er golfsporten i DIF regi kun overgået af fodbold, svømning og gymnastik, som alle havde medlemsfremgang i 2014. 
Samlet for alle DIF forbund var der 1.935.521 medlemmer i 2014.
Golf er størst blandt de voksne
Mens golfsporten har svært ved at tiltrække og fatholde juniorer, så er golf den mest populære sportsgren blandt voksne.
I aldersgruppen 19+ år er golfsporten størst med 143.465 medlemmer foran fodbold med 114.758 og gymnastik med 76.064 medlemmer.
I aldersgruppen 0 – 18 år er golf derimod kun lige indenfor top-10 med 9.342 medlemmer i den aldersgruppe.
Motionscentre er mere populære end golfbaner
Som nævnt er DGU det fjerdestørste medlemsforbund under DIF, men ser man på foreningsaktivitet, så er golfsporten kun nr. 5.
Der er et overlap mellem DIF (Danmarks Idrætsforbund), DGI (Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger) og Firmaidrætten, men i DIF publikationen ’Idrætten i tal 2014’, ser man bort fra denne, og kigger på den samlede danske foreningsidræt.
Her oplevede kategorien ‘Træning i motionscenter’ en vækst på 8.052 personer, og med samlet 165.073 personer er det nu den fjerdestørste foreningsidrætsaktivitet i Danmark.
25-50-75 skal give flere medlemmer
DIF og DGI arbejder på at øge idrætsaktiviteten med 25-50-75 visionen, der har fået navnet ’Bevæg dig for livet’. Her har man som målsætning, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og 50 procent skal gøre det i en idrætsforening.
Ambitionen er at gøre 600.000 inaktive danskere fysisk aktive inden 2025, heraf 325.000 i en idrætsforening.
I sidste uge blev det offentliggjort, at Nordea-Fonden og TrygFonden over de kommende tre år bidrager med hver 30 millioner kroner og bliver partnere i ’Bevæg dig for livet’. DIF og DGI bidrager i samme periode med yderligere 90 millioner kroner, så det samlede beløb i de kommende tre år bliver 150 millioner kroner.
De ti største DIF forbund i Danmark
Nedenfor ses de 10 største specialforbund i DIF.
Man kan se alle tallene på www.dif.dk/medlemstal, hvor man kan dykke dybere ned i tallene, og der er også link til publikationen ’Idrætten i tal 2014’.
 

Forbund Medlemmer Tilgang / Afgang
Dansk Boldspil-Union:  335.459 + 5.504
Dansk Svømmeunion:  178.047 + 7.408
Danmarks Gymnastik Forbund:  175.011 + 8.300
Dansk Golf Union:  152.807 – 2.939
Dansk Håndbold Forbund:  108.257 – 1.449
Badminton Danmark:    85.249 – 4.504
Dansk Ride Forbund:    68.628 – 1.318
Dansk Tennis Forbund:    68.628 – 1.318
Dansk Arbejder Idrætsforbund:    55.340 – 6.005
Dansk Sejlunion:    52.388 +   162