Velkommen til det nye Teetime

Teetime_Logo_720x404Når du læser disse linjer ser du den nye version af Teetime.dk, som er lavet på en helt ny teknisk platform.
Det nye design giver et mere overskueligt design med færre menuer, og så virker det bedre på mobiltelefoner, da det er lavet som såkaldt ‘Responsive design’.
Fremover vil Teetime også fungere bedre og hurtigere, og vi vil fortsat give dig den bedste daglige dækning af golf.
Øverst på forsiden finder du de nyeste nyheder, og herunder vises tophistorier, som ‘Redaktionen anbefaler’. Trykker du på ‘Nyheder’ i top-menuen, ser du alle de seneste artikler i kronologisk rækkefølge.
Skriv kommentarer direkte til en artikel
Under hver artikel er det nu muligt at kommentere via Facebook, så er du logget på Facebook, kan du skrive en kommentar.
Tags vises emner
Længere nede på forsiden vises nyheder i forskellige kategorier, og nederst finder du bl.a. ‘Tags’ som er udtryk for emner. Her kan du f.eks. trykke på ‘European Tour’ og se alle artikler om det emne. ‘Tags’ findes også over hver artikel, hvor du kan trykke for at læse mere.
Kontakt os med evt. bemærkninger
Som med alt nyt er der en indkøringsfase, og de kommende dage og uger vil der ske yderligere forbedringer og tilpasninger.
Vi beder derfor om din tålmodighed her i begyndelsen, og oplever du noget uhensigtsmæssigt eller har du andre bemærkninger, så må du meget gerne sende en mail til redaktion@teetime.dk.
Go’ fornøjelse med det nye Teetime…