Teetime Open – turneringsbetingelser

[mp_row]
[mp_span col=”12″]

Teetime Open 2015

 
TURNERINGSBETINGELSER
Spil med i så mange turneringer du har lyst til.
Tilmelding
Du tilmelder dig turneringen via GolfBox, og du betaler turneringsfee ved tilmelding, eller som det er beskrevet i Golfbox under tilmelding. Du kan tilmelde dig så mange turneringer som du har lyst til.
Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. Når der ikke er flere ledige pladser oplyses herom under turneringer.
Tilmeldingerne til en turnering er åben indtil der enten er udsolgt eller dagen før. Det giver dig mulighed for igennem hele sæsonen at tilmelde dig turneringer rundt om i landet. Men vær opmærksom på, at nogle vil være hurtigt fuldtegnet.
Turneringsfee
Turneringsfee er kr. 375,-. For Teetime Kort holdere kr. 275,-. Ovenstående beløb dækker også greenfee.
For medlemmer af værtsklubben fastsættes turneringsfee af klubben.
Vil du deltage i andre turneringer på andre baner tilmelder du dig  tilsvarende disse turneringer via GolfBox.
Turneringsfee dækker greenfee til den pågældende turnering samt præmier og evt. finaledeltagelse. Transport, forplejning, baneguide mv. er for egen regning.
Kvalifikation til finalen
De 3 bedste i hver turnering kvalificerer sig til finalen i september 2015. Nærmere oplysninger om finalen finder du her på Teetime i juni.
Handicap
Alle deltagere skal have et registreret handicap på højst 36,0 og være medlem af en godkendt golfklub under Dansk Golf Union. Deltagelse i en del klubber forudsætter deltageren har et EGA hcp.
Handicapregulering
Alle turneringer er handicapregulerende. Alle spillere skal derfor aflevere scorekort med Stablefordpoint til turneringsledelsen efter runden.
Indberetning af scores foretages automatisk via Golfbox. Det er dog i sidste ende spillerens eget ansvar at aflevere sit scorekort til hcp. regulering i sin egen hjemmeklub.
Turneringsformat
Der spilles i 1 række.
Der spilles efter et gennemtestet pointsystem, hvor man maksimalt kan opnå 40 stableford point – 20 point på hhv. for- og bagni.
Eksempel:
Spiller A laver følgende stableford point:
Hul 1-9: 22 point
Hul 10-18: 16 point
I alt: 38 point
Da man i turneringen maksimalt kan opnå 20 point på hhv. første og sidste 9 huller, ser spiller A’s resultat således ud:
Hul 1-9: 20 point
Hul 10-18: 16 point
I alt: 36 point
Scorekortet skal føres som normalt, dvs. alle point skal skrives ned og er handicap regulerende.
Turneringsformatet er oprettet i Golfbox og regulerer således selv pointene.
Når resultaterne er tastet ind i Golfbox, vil begge scores vises på spillerens scorekort i Golfbox. De tællende point i turneringen kaldes “justerede point”.
Spiller A vil i dette tilfælde skulle reguleres ned i handicap, da han har lavet 38 point.
Afgørelse ved lige scores
Såfremt der er lige scores på 1. pladsen findes vinderen efter følgende:
– Laveste handicap
Hvis spillerne har samme handicap gælder følgende.
Flest stableford point inden evt. reduktion jf. 20/20 point reglen på:
– Point på alle 18 huller
– Point på hullerne 10-18
– Point på hullerne 13-18
– Point på hullerne 16-18
– Lodtrækning
Startlister
Startlister offentliggøres ca. 3 dage inden spilledatoen.
Startlisterne kan ses her på siden samt i Golfbox.
Præmier
Alle præmierne ligger indenfor DGU’s amatørregler.
For yderligere oplysninger om præmier, se menupunktet præmier.
Regler
Der spilles efter de af Royal & Ancient fastsatte regler samt lokale regler i værtsklubben.
Eventuelle tvister ved den enkelte turnering afgøres af den af udpegede turneringsleder, hvis afgørelse er endelig.
Afstandsmålere
Det er værtsklubbens lokale regler, som afgør om der må benyttes udstyr, som måler afstande.
Se opslag i klubben, på klubbens hjemmeside eller spørg turneringslederen på dagen.
Såfremt værtsklubben tillader brug af måleudstyr, bør du være opmærksom på, at udstyr som måler andre forhold såsom hældninger, højdeforskelle, vindhastighed, temperatur mv. under ingen omstændigheder er tilladt jf. golfregel 14-3, for hvilket straffen er diskvalifikation. Dette gælder, uafhængigt af om spilleren rent faktisk har benyttet oplysningerne om andre forhold end afstand.
Caddie
Det er tilladt at anvende caddie til Teetime Open.
Alle eventuelle omkostninger til caddien afholdes af spilleren selv.
Buggies
Det er værtsklubbens regler som afgør om brug af buggies og andre persontransporterende midler er tilladt.
Dispensation kan i særlige tilfælde gives af Teetime.
Alder
Deltageren skal være fyldt 18 år senest den 1. maj 2015 for at kunne deltage i Teetime Open.
Teested
Herrer spiller fra gul tee og damer spiller fra rød tee, eller det der svarer til klubtee.
Turneringens struktur
Teetime Open er en åben klubturnering.
Dermed forstået at en del af feltet er forbeholdt værtsklubbens medlemmer. Den øvrige del af feltet er forbeholdt betalende/inviterede deltagere fra andre klubber.
Afbud
Tilmelding er bindende og det er således ikke muligt at få refunderet det indbetalte mathcfee.
Kontakt
Kontakt Teetime på e-mail teetimeopen@elmgroup.dk
[/mp_span]
[/mp_row]