Boligmarkedets udvikling i Spanien

Fra boble til boblende
Da den spanske boligboble brast – sammen med den øvrige spanske økonomi – var det et hårdt slag for de mange udviklere, der igennem flere år havde sat store projekter i søen. Mange færdige boliger stod tomme, og endnu flere ufærdige boliger blev efterladt som de stod.
Nu tyder alt dog på, at de investorer, der kaldte Spaniens høje ledighed kombineret med en kriseramt banksektor for gift for ejendomsmarkedet, nu så småt begynder at vende tilbage.
Spaniens økonomi vækstede i tredje kvartal af 2015 med 0,8 % – det niende kvartal i træk med vækst. Forbrugertilliden følger trop, og ledigheden er på vej ned – om end den stadig er høj.
Forårstegnene i økonomien medfører også, at der pustet nyt liv i ejendomssektoren. Den spanske nationalbank har kalkuleret med en vækst i ejendomsmarkedet på 4,2 % i 2015 og 6,6 % i 2016.
Ifølge det spanske ejendomsregister er der til og med tredje kvartal 2015 solgt lidt over 270.000 ejendomme, hvilket allerede er flere end tallet for hele 2014.
Den helt klare topscorer blandt de spanske regioner er, ikke overraskende, Andalusien, som dækker hele den spanske sydkyst. Det er her vejret, strandene, golfbanerne og dermed også de udenlandske købere er.
At komme ind på det rigtige tidspunkt
Selvom alt tyder på guld og grønne dage på det spanske boligmarked, så er der stadig en massiv tomgang, og priserne ligger stadig 40-45 % under hvad de gjorde før finanskrisen. Altså kan der stadig laves rigtigt gode handler på markedet. Det har flere dog opdaget, og der er næppe tvivl om, at det spanske ejendomsmarked er på vej ind på den økonomiske motorvej – med retning nordpå.
Det vil dog næppe afskrække eventuelt interesserede købere, at skulle lægge mellem en og halvanden million danske kroner for en lækker lejlighed på omkring 100 m² i umiddelbar nærhed af en eller flere fantastiske golfbaner.
Man kan dog næppe tillade sig, at sidde på sine hænder i alt for lang tid. Alt tyder på, at den spanske økonomi – og dermed også det spanske boligmarked – er på vej tilbage. Måske når det ikke fordums styrke – og måske er det faktisk en god ting, når man ser på hvad der skete, men der er ingen tvivl om, at man indenfor en overskuelig årrække kommer til at se et stærkt marked, med priser der igen afspejler attraktiviteten ved at bo under sydlige himmelstrøg.