Finansiering af boligkøb i Spanien

1Når man har fundet den rigtige bolig i Spanien, så er det tid til, at få finansieret købet. Dette kan ske på forskellige måder, og vi vil nedenfor gennemgå mulighederne.
For år tilbage var køb af fast ejendom i Spanien kun for de, der kunne rejse til varmen med kufferten fyldt med pengesedler, og betale for deres nye drømmebolig med kolde kontanter. Således er det slet ikke idag, hvor boligkøbet i Spanien kan finansieres på samme måde, som man kender det fra Danmark. Med samme lave rente og stort set samme betingelser.
Finansieringen kan ske både med og uden pant i den spanske bolig. Vælger man finansieringen med pant, så kan dette ske enten gennem Nykredit eller gennem et spansk pengeinstitut. Umiddelbart vil de fleste nok vælge den trygge, kendte løsning med danske Nykredit, men det skader dog aldrig, at få et tilbud fra et spansk pengeinstitut. Dette kan eventuelt ske igennem den lokale, danske rådgiver, som vi tilråder, at man anskaffer sig.
Vælger man at låne uden pant i den spanske bolig, skal købet ske enten via friværdi i egen bolig, eller gennem et almindeligt lån i egen bank. Det mest almindelig vil dog være, at man giver pant i den ejendom, man køber i Spanien, og så er der som nævnt to veje at gå.
Nykredit
I Spanien dækker Nykredit et stort område på den spanske sydkyst. Det anslås, at 30-35.000 danskere allerede ejer fast ejendom i Sydspanien, og af disse regner man med, at omkring 5.000 har slået sig permanent ned i området.
De fleste vil kunne låne op til 70 % hos Nykredit. Dog kan kunder, der placerer større dele af deres engagement hos Nykredit få op til 80 %. Her skal man dog være opmærksom på, at der er tale om en procentdel af vurderingen af ejendommen, såfremt denne ligger lavere end købsprisen.
Værdien af ejendommen fastsættes af Nykredit i samarbejde med en lokal valuar. Altså skal man være opmærksom på, at der kan være forskel på, hvad boligen vurderes til, og hvad den udbydes til.
Du kan herunder se et aktuelt priseksempel ved køb af en bolig til 268.000 euro, hvilket svarer til ca. 2 mio. kr.
låneeksempel_teetime
Nykredits hjemmeside kan du selv opsætte dine beregninger, og finde ud af hvad det betyder i kroner og øre for dig, at købe fast ejendom i Spanien.
Spansk pengeinstitut
Det er som nævnt også en mulighed, at finansiere sit køb via et spansk pengeinstitut.
De spanske pengeinstitutter finansierer normalt boligerne mellem 50-70 %, og også her bestemmes belåningsprocenten ud fra den laveste værdi af vurderingsprisen og købsprisen. Der er dog en del ting, man skal have et øje på, når man bruger et spansk pengeinstitut. Der er regler man ikke kender fra det danske bank-marked, hvilket kan give udfordringer.
Lånet afvikles som en annuitetslån, og de fleste spanske pengeinstitutter kræver, at lånet er afviklet når debitor fylder 75 år. Dette kan dog – for yngre kunder – betyde, at man kan få et lån med usædvanlig lang løbetid.
Igen kan det ikke tilrådes nok, at man skaffer sig en rådgiver, der kan guide én i gennem boligkøbet fra start til slut.  En sådan rådgiver vil også kunne fortælle dig objektivt, om den bedste løsning er et dansk eller et spansk pengeinstitut.
6