Er din tilgang til golf S.M.A.R.T?

Er din tilgang til golf S.M.A.R.T? - Af Martin Christensen, Fysioterapeut og ejer af FysioDanmark Horsens
Er din tilgang til golf S.M.A.R.T? – Af Martin Christensen, Fysioterapeut og ejer af FysioDanmark Horsens

Alt udvikling betinger en vis grad af bevidsthed omkring, hvad vi vil opnå, i dette tilfælde med udgangspunkt i dit golfspil. Jeg vil i denne artikel forsøge at gøre dig bevidst omkring de muligheder du har, for at øge sandsynligheden for at fastholde dit fokus og når dit/dine mål.
Mit udgangspunkt for at arbejde med udvikling gennem specifik målsætninger og strategier, er gennem en 20 årig karriere som fysioterapeut, klinisk specialist, TPI-uddannet (2016) og ivrig golfspiller.

Udgangspunktet for at opnå af dit mål er at tænke S.M.A.R.T.

SMART står for Specifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk og Tidsbegrænset. Disse overskrifter kan være med til at fastholde dit fokus på lige netop det element du vil udvikle på, hvorfor du gør dette, hvordan du vil måle på effekten og over hvor lang tid din indsats skal vare. Jo mere klart du deffineret dit mål jo større vil sandsynlighed være for at du når det. Det giver derfor god mening at du teoretisk/praktisk forsøger at beskrive og nedskrive din målsætning udfra ovenstående punkter.

Specifik: Her menes, at blive bevidst omkring hvilket element du vil udfordres dig selv på! Det kan giver mening, at dele (hoved)målet op i delmål for bedre at kunne arbejde specifikt med det valgte del element. Sammesætningen af delmål, vil over tid, samlet set give den generelle forbedring i dit golfspil /hovedmålet.
Målbart: hvis du kan måle din indsats, vil du altid kunne vurdere effekten af din træning. Dette vil klart kunne motiverer dig i din indsats, fastholde dit fokus og muligheden for at sætte baren højere.
Attraktivt: Et mål er attraktivt når det bringer dig videre, giver dig en lykkefølelese og skaber en værdig for dig som menneske. Vurder evt. dette ud fra 0-10, hvor 10 er der hvor målet er mest attraktivt. Hvis din score ligger over 7, ved vi at sandsynligheden for at komme i mål øges.
Realistisk: Et realistiske og dermed et motiverende mål vurderes til at være det mål der kan opnås, indenfor en overskuelig fremtid. Dit mål bør derfor være noget du skal flytte dig for at opnå. Modsat skaber et urealistiske/nemt mål udgangpunkt for nederlag eller demotivation.
Tidsbestemt: En begrænset tidshorisont øger sandsynligheden for at vores indsats og fokus dedikeres det valgte mål. Er det det golftekniske i optimeringen af Tee slaget, slag fra fairway, indspil , bunker eller puttet? eller er der noget fysisk der skal arbejdes med som bevægelighed, smidighed, koordination eller styrke. Alle elementer kan begrænses til en indsats fra dage eller uger.

fysiodanmark-horsens_bannerEt godt udgangspunkt for et spørgsmål er, hvor oplever du den største barriere eller mulighed for forbedring i dit spil. Det kan dreje sig om det mentale, tekniske eller din fysiske performens – som udholdehed, kraft, hastighed eller håndtering af en skades problematikSpil forbedrende faktorer kan både tage udgangspunkt i fysiske/golftekniske eller psykisk/mentalt og course management fokusområder.
Min erfaring er, at den største spillemæssige forbedring, for de flestes vedkommende, opnås gennem fysisk træning/håndtering. Det er en optimering af dit fysiske potentiale, der gør at din lokale Golf Pro kan optimere og forbedre det tekniske i dit golfsving. Forbedringer du vil kunne forvente at opnå gennem træning er øget mobilitet, balance og styrke. Men måske vigtigst er forbedringen af af din koordinationen af din krops bevægelser/kodning i den rigtige rækkefølge.
Min vurdering af dig som golfspiller, tager altid udgangspunkt i en vurdering af alle ovenstående parametre. Da alle parametre løbende vil have indflydelse på din performans. Herom senere, hvor fokus ændre sig fra det at opstille mål til det at håndtere det mål du bestemmer dig for.
Har du spørgsmål til metoden eller ønsker du at booke en tid hos FysioDanmark Horsens, kan du læse mere her.