Rod i økonomien: Lübker Golf Resort truet af lukning

Billede: Lubker.com

Det er nedslående læsning, at trække regnskaber for det prestigefyldte Lübker Golf Resort på Djursland, der flere gange er kåret til Danmarks bedste, og nu truer ejeren med en lukning af resortet, hvis ikke der kommer styr på finanserne.
Lübker Golf Resort åbnede i 2008 og byder på tre sløjfer i international topklasse. Desværre har det vist sig sværere end som så, at drive det flotte anlæg. Det skriver Finans.dk i denne uge.
Ifølge Finans.dk er en aftale med resortets grundejere, der skulle redde resortet ud af de økonomiske problemer, faldet til jorden, og konsekvensen kan blive en afvikling af golfbanen, fortæller ejeren Carl Aage Nielsen til mediet.
Driften af Lübker Golf Resort har ikke siden åbningen kunne hænge sammen, og da man ej heller har fået den medlemstilslutning fra husejerne, som man havde håbet på, er økonomien særdeles presset. Man havde håbet på, at hvert hus skulle bidrage med 2,5 medlemmer, men i stedet er det faktuelle tal 0,4. Så selvom antallet af gæster på banen er stigende, så mangler der faste indtægter i kassen.
– Der er for få fuldtidsbetalende medlemmer, og det er det største problem i forhold til at få skabt balance i klubbens økonomi. Der arbejdes på at få bolig- og grundejerne til at acceptere, at deres ejendomme har større værdi ved, at der er en golfbane på resortet, hvorfor de skal bidrage mere til de golfrelaterede aktiviteter, siger Carl Aage Nielsen til Finans.dk.
De sidste år har golfklubben, der lejer sig ind på anlægget, fået mellem 60 og 75 % rabat på huslejen, og det er ikke holdbart. Fremover kræver Carl Aage Nielsen, at der findes en løsning, således at golfklubben kan betale den fulde leje. Den løsning ligger dog ikke til højrebenet, hvilket får ejeren til at spekulere i andre metoder.
– Med hensyn til golfanlægget vil driften af disse faciliteter, bygninger og maskiner balancere, såfremt golfklubben opfylder den indgåede lejeaftale. Måtte golfklubben ikke vise sig i stand hertil fremadrettet, vil resortet være nødsaget til at benytte eller udleje disse anlæg, arealer, bygninger og faciliteter til andre formål for at opnå økonomisk balance, lyder det fra Carl Aage Nielsen.